ء بنيناها بأيد

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata: “ Maka dikatakan kepada mayit tersebut”. mari kita buktikan bahwa kitab-kitab tafsir alqur’an yang mu’tabar adalh membantah pendapat merekadan rujukan-rujukan yang mereka buat adalah bathil : ahlusunnah menta’wil ayat mutasyabihat Ta’wil bererti menjauhkan

2023-02-01
    Aphids ط
  1. وأُدت أَيْداً أَي قوِيتُ